Přihláška na 34. Podzimní knižní veletrh

Přihlašuji se jako vystavovatel na 34. Podzimní knižní veletrh, konaný v Havlíčkově Brodě 11. a 12. října 2024, a objednávám závazně:

× velkých tržních míst po 13 400 Kč
v hlavním sálena jevišti
(Příplatek za umístění v hlavním sále a na jevišti je 2 400 Kč/1 místo.)

× malých tržních míst po 7 100 Kč

(Součástí tržních míst je i místo na virtuálním veletrhu.)

× poplatek za spoluvystavovatele za 600 Kč

stran inzerce v katalogu po 4 000 Kč

× slosovatelných vstupenek po 90 Kč / pro vystavovatele po 15 Kč

× parkovací kartu za 500 Kč

× přípojku elektrického proudu za 1 500 Kč

× pronájem salonku 1 nebo salonku 2 za 400 Kč na 40 minut
na termín:
(cena zahrnuje ozvučení a 5 vstupenek, volné termíny najdete zde)

× pronájem Schodů nebo sálu Krajské knihovny Vysočiny za 600 Kč na 60 minut
na termín::
(cena zahrnuje ozvučení a 10 vstupenek, v sále i použití dataprojektoru, volné termíny najdete zde)

× moderování 300 Kč za 1 program
zadejte kontakt (telefon, e-mail), ozveme se vám:
(moderovat budou posluchači a absolventi Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, na konci srpna se s nakladateli/autory spojí a připraví program dle domluvy)


Spoluvystavovatel: název, adresa, telefon, e-mail, www stránky
(Poplatek za spoluvystavovatele je 600 Kč)


Poznámka: (požadavky na umístění, dodatky, upřesnění aj.)


Název firmy:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ (plátci DPH):

Adresa:

Fakturační adresa: (pokud se liší)

Telefon:

E-mail:

WWW http(s)://

Charakteristika (maximálně 150 znaků včetně mezer):
česky (napsáno 0 znaků)

anglicky (napsáno 0 znaků)

Ručím za správnost uvedených údajů a souhlasím s tím, aby byly zveřejněny v tištěném katalogu a na virtuálním veletrhu. Přihláška je potvrzena zaplacením faktury. Uzávěrka přihlášek a doprovodného programu je 30. srpna 2024.