Tematický seznam vystavovatelů 32. Podzimního knižního veletrhu

Velmi orientační rozdělení vystavovatelů podle jejich převažujícího žánru.

Převážně literatura faktu a odborná literatura:

Advent – Orion, spol. s r.o., 98

Akademie múzických umění v Praze, 61

Anahita, 102

Autreo s.r.o., 39

Books and Pipes, 64, 202

CBS Nakladatelství s.r.o., 35

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s., 201

Cesta domů, 185

Česká astronomická společnost, 148

Český rozhlas Vysočina, 1

DharmaGaia s.r.o., 25

DORON, 14

Elka Press, 152

Epocha, 56

Fortuna Libri publishing s.r.o., 60

FOTO MIDA, 184

Galén, 182

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 126

GRADA Publishing, a.s. – Nakladatelský dům GRADA, 92

Parola – Jihlavské listy, 205

Jonathan Livingston, 38

Kanzelsberger, a.s., 31

Karmelitánské nakladatelství s.r.o., 52

Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 65

Kartuziánské nakladatelství, 121

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 125

Krajská knihovna Vysočiny, 99

Lingea s.r.o., 80

Madal Bal, 94

Mám talent, 129

mapcards.net, s.r.o., 12

Masarykova univerzita/Nakladatelství Munipress, 55

Nakladatelství Pavel Mervart, 27

Městys Havlíčkova Borová, 124

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 123

NIPOS, 44

Ostravská univerzita – Univerzitní knihkupectví, 41

Martin Patřičný, 160

Portál, s.r.o., 37

PRESCO GROUP, a.s., 98A

Radioservis a.s., 10

Helena Rezková, 158

Smart Press, s.r.o., 91

Šíření písma svatého, 18

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., 84

Univerzální život, 129

Univerzita Palackého v Olomouci – Vydavatelství UP, 191

Univerzita Pardubice, 190

Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 66

Jan Vašut, s.r.o., 43

Vysoké učení technické v Brně, nakl. VUTIUM, 72

ZONER Software, a.s., Zoner Press, 70

Převážně beletrie

Barbora Kodetová – nakladatelství Altenberg, 154

ARGO s.r.o., 62

Josef Beneš, 186

CREW s.r.o., 30

České centrum Mezinárodního PEN klubu, 103

Nakladatelství DAUPHIN, 28

Martin Reiner – Nakladatelství Druhé město, 100

Nakladatelství Epocha s.r.o., 56

GRADA Publishing, a.s. – Nakladatelský dům GRADA, 92

Nakladatelství HEJKAL, 203

HOST – vydavatelství, s.r.o., 32

Nakladatelství JOTA, s.r.o., 40

Kanzelsberger, a.s., 31

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 125

Miroslav Tomeš Korčágo,  187

Krajská knihovna Vysočiny, 99

MYSTERY FILM, 104

Mystery Press, s.r.o., 45

Ing. Martina Myšková, 107

NEMOHUJINAK.CZ, 153

Novela bohemica, s. r. o., 28

Irena Obermannová, 151

Nakladatelství Olympia s.r.o., 23

One Hot Book, 90

Nakladatelství Petrkov, 161

Nakladatelství Petr Prchal, 54

SEQOY, 30

Středisko východočeských spisovatelů, 105

SUPRAPHON Entertainment, a.s., 22

ŠULC – ŠVARC, s.r.o., 74

TEBENAS, 180

VOLVOX GLOBATOR, 50

Převážně dětská literatura

Albatros Media a.s., 83

Albi Česká republika a.s., 39.3

Donau Media, 82

MAKOVICE, 142

Nakladatelství Meander, 141

MINDOK s.r.o., 86

OBHAJOBA PASTELKY s.r.o., 135

Nakladatelství Petrkov, 161

Piatnik Praha s.r.o., 97

Nakladatelství Petr Prchal, 54

Mgr. Lenka Procházková, výtvarnice, 192

Nakladatelství SUN, s.r.o., 85

ŠULC – ŠVARC, s.r.o., 74

Studio Trnka s.r.o., 17