Ceny za nejkrásnější knihy veletrhu

Cena za nejkrásnější knihy veletrhu byla právě vyhlášena! Od této chvíle můžete přihlašovat a posílat knihy. Více informací najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny: Nejkrásnější knihy 34. Podzimního knižního veletrhu.
Vážení vystavovatelé,
i při příštím 34. Podzimním knižním veletrhu budou předány ceny za nejkrásnější knihy. Soutěž pořádá Krajská knihovna Vysočiny.
Město Havlíčkův Brod udělí cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Vítězný nakladatel získá odměnu 40 000 Kč a prostor k propagaci knih v síti knihkupectví Kanzelsberger a.s.
Kraj Vysočina udělí cenu za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovina připadne nakladateli, polovina autorovi.
Knihy přihlášené do této kategorie soutěží i o cenu čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina, cenou je propagace v rozhlase a na  stránkách krajské knihovny.
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu. Vítězný nakladatel získá slevu ve výši 34 000 Kč na výrobu publikace v THB.
O cenách rozhodne porota, složená z knihovníků a pracovníků dalších kulturních institucí Kraje Vysočina.
Soutěž bude vyhlášena na jaře 2024, uzávěrka pak bude začátkem září 2024. Další informace poskytne Petr Bobek z Krajské knihovny Vysočiny, Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail bobek@kkvysociny.cz, tel. 724 300 025.