Informace pro novináře

33. Podzimní knižní veletrh se konal 6. a 7. října 2023 v Havlíčkově Brodě v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny. Vystavovalo na něm 143 nakladatelů a za dva dny ho navštívilo cca 14 000 návštěvníků.

Z více než 120 doprovodných programů návštěvníky nejvíce zaujala přednáška Petra Čorneje a představení jeho nové knihy Spory o Jana Žižku, beseda s Alenou Mornštajnovou o románu Les v domě, křest nového románu Petry Dvořákové Pláňata či nekorektní podcast Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose Kecy & politika, ale své příznivce a diváky našly i všechny ostatní pořady. Všem autorům a nakladatelům patří za účast v doprovodném programu veletrhu velký dík.

Součástí veletrhu bylo již tradičně udílení cen. Cenu Kraje Vysočina za knihu spjatou s Vysočinou získala kniha Petra Čorneje Spory o Jana Žižku 1424 – 2024, kterou vydal Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Cenu města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější knihu veletrhu získala kniha Barbory Půtové a Jaroslava Róny Apokalypsy a vize z nakladatelství Books & Pipes. Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu získala kniha Markéty Vítkové a Zbyňka Švehly Vozíčkov z nakladatelství Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko.  Cenu čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina získala kniha Andrey Buchtové Tam, kde končí cesta. Více na stránkách knihovny.

Cenu Littera Astronomica za propagaci astronomie v literatuře udílí Česká astronomická společnost již od roku 2002. Letos byla cena poprvé udělena in memoriam a získal ji Antonín Bečvář. Podrobnější informace o laureátovi najdete na stránkách České astronomické společnosti.

Druhým rokem byla udělena cena Talent roku za původní rukopis. V loňském roce ji agentura Mám talent udělila americkému autorovi Michaelu Shaheenovi za román o Karlu IV. Pátá královna, v letošním roce ji získal český autor Josef Farkaš za sbírku povídek Omrvinky. Více zde.

Příští 34. Podzimní knižní veletrh se bude konat 11. a 12. října 2024. Jeho motto zní Babylon příběhů. Část doprovodného programu bude věnována překladům z mnoha úhlů pohledu: překladatelům jako stavitelům mostů mezi národy a kulturami, roli umělé inteligence, překladům české literatury ve světě aj.

———————————————————————————————————

 

Nejkrásnější knihy 33. Podzimního knižního veletrhu

 

Od roku 2005 jsou ceny za nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu předávány pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Také v letošním roce byla soutěž jednou ze součástí doprovodného programu 33. Podzimního knižního veletrhu.

Kraj Vysočina udělil Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto ocenění mohly získat knihy, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky, přičemž nebylo podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina.

 

Město Havlíčkův Brod udělilo Cenu za nejkrásnější knihu veletrhu; do této kategorie byly zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně-naučné a naučné (fiction i non-fiction); v dřívějších ročnících mohly být oceněny pouze knihy beletristické.

Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., udělily Cenu za nejkrásnější dětskou knihu. Oceněný nakladatel získal slevu na výrobu publikace v Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s.

I v letošním roce byla udělena Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina, knihy o regionu a v regionu vydané tak mohly být i letos oceněny hned dvakrát. Informace o přihlášených knihách byly dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina a ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Posluchači mohli svým hlasováním vybrat tu knihu, která je nejvíc zaujala.

 

Vyhlášení vítězů soutěže se uskutečnilo v pátek 6. října 2023 ve 20:00 hodin

v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod.

 

 

Oceněny byly tyto knihy:

Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny

nakladatelství: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici

autoři:             Petr Čornej

titul:                Spory o Jana Žižku 1424-2024

 

Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu
nakladatelství: Books & Pipes

autor:               Barbora Půtová, Jaroslav Róna

titul:                 Apokalypsy a vize

 

Cena Tiskáren Havlíčkův Brod za nejkrásnější dětskou knihu
nakladatelství: Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko

autor:               Markéta Vítková, Zbyněk Švehla

titul:                 Vozíčkov

 

Cena čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina

nakladatelství: Anima manege

autor:               Andrea Buchtová

titul:                 Tam, kde končí cesta

————————————————————————————————————

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 302 ze 6. 10. 2023

Cena Littera Astronomica za rok 2023 udělena,předána bude v Havlíčkově Brodě 6. října

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2023 RNDr. Antonína Bečváře in memoriam za jeho celoživotní publikační činnost v oblasti popularizace astronomie. Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 6. října 2023 v 18:00 na 33. Podzimním knižním veletrhu v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Po předání ceny proběhne přednáška o Antonínu Bečvářovi. Cenu převezme synovec Ing. Vojtěch Vančura z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera, spisovatelky a ředitelky 33. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové a předsedy České astronomické společnosti profesora Petra Heinzela. 

Antonín Bečvář je autorem desítek odborně populárních článků v časopisech Říše hvězd a Živa, populárně naučné knihy pro mládež První cesta ke hvězdám (1956) a především mimořádného rozsáhlého díla Zrcadlo kosmu (1948 – nevyšlo, 2022). Vytvořil také velkolepou trilogii hvězdných atlasů, které dobyly svět. RNDr. Antonín Bečvář je jedním z nejvýznamnějších československých astronomů dvacátého století. V loňském roce, 74 let po dokončení rukopisu a 57 let po jeho smrti, poprvé vyšlo jeho mimořádné shrnutí astronomických poznatků – Zrcadlo kosmu. Tato kniha měla spatřit světlo světa již dávno, ale komunistický režim tomu tehdy cenzorským zásahem zcela zabránil, byť nakladatelství Za svobodu vydání knihy již ohlásilo inzerátem na přebalu předchozího přírodovědného titulu. Vydaná publikace nyní vzbudila velký ohlas. Prostřednictvím textu se nejen velmi poutavou formou můžeme dozvědět mnoho zajímavých poznatků, které jsou platné i dnes, ale také, a to především, můžeme nahlédnout do mimořádně bohatého myšlenkového světa vědce, který na dlouhá desetiletí opanoval piedestal hvězdné kartografie. Jeho úcta k předchozím generacím badatelů, jejich práci, ale i nezměrný obdiv k řádu i prostoru, ve kterém se nacházel a který tak důkladně studoval, nám dokreslují mimořádnou osobnost RNDr. Antonína Bečváře. Možná to byl právě tento neskrývaný obdiv doplněný o texty básníka Otokara Březiny, který dovedl bolševické cenzory k rozhodnutí zakázat tuto úžasnou knihu. Nechť se její první a v roce 2023 druhé vydání tak stane mementem i smířlivým vzkazem případným budoucím cenzorům: ideologie ve vědě nemá své místo a nemá pražádnou moc umlčet její hlas.

 RNDr. Antonín Bečvář se narodil 10. června 1901 ve Staré Boleslavi. Od 16 let žil v Brandýse nad Labem, kde v roce 1927 postavil na zahradě rodinné zemědělské usedlosti malou hvězdárnu. Ta se záhy stala známým místem astronomického pozorování a Bečváře začali navštěvovat významní astronomové té doby. Studoval klimatologii a astronomii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svá studia ukončil disertační prací z oboru meteorologie v roce 1934. Antonín Bečvář měl od dětství velmi podlomené zdraví, a proto na svoji vědeckou dráhu mohl nastoupit až ve více jak 30 letech, kdy se jeho zdravotní stav stabilizoval. V roce 1937 přijal místo Státního klimatologa ve Vysokých Tatrách. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 musela být Československá astrofyzikální observatoř ve Staré Ďale (dnešní Hurbanovo) na Slovensku zrušena. Tehdy Bečvář velmi úspěšně zapůsobil na Slovenskou vládu a prosadil, aby výkonný 600 mm reflektor byl převezen na nové místo na Skalnaté pleso, kde v letech 1941 – 1943 inicioval výstavbu nové horské hvězdárny. Ta se stala jedinou vysokohorskou observatoří v tehdejším Československu. Hvězdárna na Skalnatém plese se za dobu své existence stala uznávaným vědeckým ústavem a pod jejími kopulemi se vystřídalo mnoho věhlasných astronomů. Na Skalnatém plese Dr. Antonín Bečvář položil základ svému budoucímu životnímu triumfu – hvězdným atlasům. V roce 1948 dokončil se svými spolupracovníky svůj první hvězdný atlas – Atlas Coeli, který krátce po českém vydání vyšel i v zahraničí (v nakladatelství Sky Publishing Corporation Cambridge, Massachusetts pod názvem Atlas of heavens) a stal se skutečným fenoménem v oblasti hvězdné kartografie. Nastolení komunistického režimu v roce 1948 v Československu je neodpustitelnou tragédií, která negativně zasáhla do života statisíců lidí. O tři roky později tato změna silně zasáhla i Antonína Bečváře. V roce 1951 byl padesátiletý světově uznávaný vědec ze „svého“ Skalnatého plesa propuštěn. Vrátil se zpět do Brandýsa nad Labem, opravil si observatoř a započal práci na dalších hvězdných atlasech. Zde zcela stranou oficiálního vědeckého světa vytvořil velkolepou trilogii hvězdných atlasů – atlasy Eclipticalis (1958), Borealis (1962) a Australis (1964), které také vyšly v zahraničí. Po celou dobu svého pobytu v Tatrách se zabýval fotografováním a studiem oblaků, které fotografoval i filmoval. Jeho „živé mraky“, jak sám nazýval své filmy, uchvacovaly snad každého, kdo je viděl. Jeho usilovná a systematická práce vyústila v roce 1953 k vydání neobyčejného díla – Atlasu horských mraků. Ovšem ani vydání tohoto díla se neobešlo bez problémů. Bečvář již nebyl pro zdejší bolševickou garnituru „spolehlivým“, a proto nemohl publikovat. Naštěstí ho zachránil přítel ze studií prof. Bohuslav Šimák, který se pod dílo spolu s Bečvářem podepsal a neobyčejný přehled horských oblaků mohl spatřit světlo světa.

Jeho kniha, rozsáhlý a poutavě napsaný výklad dosavadních znalostí o vesmíru pod názvem Zrcadlo kosmu, už takové štěstí neměla. Přestože Bečvář vše odevzdal do tisku a byl hotový tzv. kartáčový obtah, kniha v roce 1948 nevyšla. Pouze soubor unikátních Bečvářových fotografií v útlé brožurce. Svého prvního vydání se kniha dočkala 9. června 2022 v předvečer 121. narozenin autora.

Antonín Bečvář byl člověk se širokým spektrem zájmů a kromě astronomie se též věnoval meteorologii, rád fotografoval, hrál velmi dobře na klavír a housle a v neposlední řadě byl náruživým turistou a oddaným obdivovatelem hor. V roce 1948 vydal barevnou publikaci Vysoké Tatry. Dokonce napsal i literární novelu Jediné léto, která vyšla ve válečném roce 1940. 10. ledna 1965 Dr. Antonín Bečvář v Brandýse nad Labem zemřel. Tehdy prof. Zdeněk Kopal, světově uznávaný astronom českého původu, v nekrologu pro časopis Nature napsal: Smrtí Dr. Antonína Bečváře ztratili českoslovenští astronomové jednoho ze svých nejvýznamnějších kolegů a svět nejdůležitějšího přispěvovatele astronomické kartografii všech dob.

Udělení Ceny je oceněním rozsáhlé publikační práce RNDr. Antonína Bečváře, který svojí pílí, houževnatostí a vytrvalostí dokázal navzdory mnohým překážkám vytvořit na poli astronomie a meteorologie rozsáhlé a kvalitní dílo, které udivuje i dnes. Zrcadlo kosmu nevyjímaje.

Cena Littera Astronomica České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti nebo nakladatelství, která nebo které svým literárním dílem významně přispěly k popularizaci astronomie u nás. Littera Astronomica byla poprvé udělena v roce 2002 a jejími držiteli se dosud stali doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR (dvojnásobný držitel), RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ing. Antonín Rükl z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, Ing. Pavel Příhoda z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy,  RNDr. Oldřich Hlad z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. z  Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Antonín Vítek, CSc. z Akademie věd ČR, prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z ČVUT,  Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, Mgr. Pavel Gabzdyl z Hvězdárny a planetária Brno,  František Martinek z Hvězdárny Valašské Meziříčí, Mgr. Jana Olivová z Akademického bulletinu (Akademie věd), manželé Hadravovi z Akademie věd, Jindřich Suchánek z TV Noe, Lukáš Grygar, RNDr. Peter Zamarovský z ČVUT, doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR, Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr.h.c. z Astronomického ústavu AV ČR a Mgr. Jana Žďárská z Fyzikálního ústavu AV ČR. Cenu dotuje knihkupectví Kanzelsberger, a.s. (www.kanzelsberger.cz) a Společnost Astropis (www.astropis.cz).

33. Podzimní knižní veletrh se koná  ve  dnech  6.  a  7. října 2023  v  Kulturním  domě  Ostrov v Havlíčkově Brodě. Podrobnosti o 33. Podzimním knižním veletrhu a jeho programu naleznete na http://www.hejkal.cz/veletrh/. Česká astronomická společnost v Havlíčkově Brodě již po dvaadvacáté slavnostně udělí cenu Littera Astronomica za literaturu spojenou s astronomií.

 Astronomický výběr z programu 33. Podzimního knižního veletrhu:

Po celou dobu konání veletrhu

Společný stánek České astronomické společnosti, Nakladatelství AGA (Aldebaran Group for Astrophysics) a Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy nabízí prodej knih a zodpovídání dotazů veřejnosti.

Pozorování Slunce dalekohledem (zdarma). Za jasného počasí nabídneme návštěvníkům veletrhu, ale i kolemjdoucím, pohled na Slunce přes filtry, kterými je možné pozorovat např. sluneční skvrny. Pozorování se uskuteční po dobu veletrhu (v pátek 10 – 19, v sobotu 9 – 17) před Kulturním domem Ostrov. V případě zatažené oblohy předvedeme vlastnosti dalekohledu na pozemských objektech. Za deště se pozorování nekoná. Zajišťuje Jihlavská astronomická společnost.  Pátek 6. října 2023 17:45 Petr Bartoš představí horkou novinku letošního podzimu – knihu Ondřejovská kronika z pera Ančy Fričové. V salonku 2 v prvním patře Kulturního domu Ostrov, Havlíčkův Brod. 

18:00 slavnostní předání ceny Littera Astronomica 2023. V salonku 2 v prvním patře Kulturního domu Ostrov, Havlíčkův Brod. Cenu předá knihkupec Jan Kanzelsberger, ředitelka Podzimního knižního veletrhu PhDr. Markéta Hejkalová a předseda České astronomické společnosti prof. Petr Heinzel.

 18:15 přednáška o Antonínu Bečvářovi, kterou povedou Ing. Štěpán Kovář a Petr Bartoš.

V Salonku 2 v prvním patře Kulturního domu Ostrov, Havlíčkův Brod.

Kromě České astronomické společnosti (www.astro.cz) na přípravě spolupracuje Nakladatelství AGA (www.aldebaran.cz) a Jihlavská astronomická společnost (http://www.jiast.cz/).

 

Abychom tuto mimořádnou chvíli prožili společně i v Praze, u příležitosti udělení Ceny Littera Astronomica se bude konat výstava Antonín Bečvář – astronom, jejíž vernisáž proběhne 19. října 2023 od 16:00 v příležitostném výstavním prostoru Dvojka ve trojce v budově Obvodního soudu pro Prahu 3, Jagelonská 1734 / 5, Praha 3 – Vinohrady.

Pavel Suchan, tiskový tajemník České astronomické společnosti

 

 

Třetí tisková zpráva o 33. Podzimním knižním veletrhu/ 25. září

33. Podzimní knižní veletrh bude už příští týden – v pátek a v sobotu 6. a 7. října 2023 v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Motto veletrhu zní: Po válce v šest hodin večer. Je to výraz solidarity s napadenou Ukrajinou a také pocta Jaroslavu Haškovi. Citát je známý, ale ne každý ví, která postava z Osudů dobrého vojáka Švejka tuto větu řekla – právě na to budou odpovídat návštěvníci veletrhu na slosovatelných vstupenkách.

Počet vystavovatelů je k dnešnímu dni (25. září) 142. Téměř jistě je to konečný počet – do  Kulturního domu Ostrov se vejde už jen jedno velké a jedno malé tržní místo.

Doprovodný program se stále rozšiřuje – během září do něj přibyly sobotní autogramiády u stánku Českého rozhlasu Vysočina proti vchodu. V pátek bude živě vysílat rozhovory mj. s Lucií Hlavinkovou, Lucií Tučkovou, šéfredaktorem Albatrosu a znalcem Harryho Pottera Petrem Eliášem, Lenkou Kapsovou, profesorem Petrem Čornejem a dalšími. V sobotu tu pak proběhnou autogramiády mj. Aleny Müllerové, Františka Kalendy, Michaely Vaščíkové. V literární kavárně Petrkov na balkoně se uskuteční beseda Miroslava Urbana o životě se včelami či křest knihy básní Josefa Mlejnka Nechráněný přejezd.

Celý doprovodný program veletrhu najdete na stránkách Doprovodný program – 33. Podzimní knižní veletrh (hejkal.cz).

33. Podzimní knižní veletrh zahájí předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil 6. října v 10 hodin na Schodech Krajské knihovny Vysočiny, Žižkova 4344, Havlíčkův Brod. Na následující tiskové konferenci dále vystoupí ředitel Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. Petr Kletečka, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Jitka Hladíková, starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal, historik Dr. Hans Heiss, majitel domu, v němž žil Karel Havlíček Borovský v Brixenu, tajemník České astronomické společnosti Pavel Suchan (představí cenu Littera Astronomica) a ředitelka agentury a nakladatelství Mám talent Markéta Dočekalová (představí cenu Talent roku) a ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová. Všichni novináři jsou srdečně zváni.

Dvoudenní slosovatelná vstupenka stojí 90 Kč, kromě neomezeného počtu vstupů na veletrh platí i do Muzea Vysočiny a Galerie výtvarného umění. Školy si mohly vstupenky pro žáky a studenty předem objednat po 10 Kč, takto se prodalo přes 1000 vstupenek. To je sice pro veletrh v jistém smyslu finanční ztráta, ale chceme v dětech probudit zájem o knihy a čtení a získat tak návštěvníky veletrhu v příštích letech. Lidé, kteří si uschovali proužek loňské vstupenky, si ho mohou vyměnit za letošní vstupenku, zaplatí za ni poloviční cenu, tedy 45 Kč. Losování vstupenek proběhne hodinu před koncem veletrhu, v sobotu 7. října v 16 hodin na jevišti Kulturního domu Ostrov.

33. Podzimní knižní veletrh začíná v pátek 6. října v 10 hodin a bude mít otevřeno do 19 hodin. Ve 20 hodin pak proběhne vyhlášení nejkrásnějších knih a předávání cen Kraje Vysočina, Města Havlíčkova Brodu, Knihkupectví Kanzelsberger, Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. a čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Ve 21 hodin bude v klubu Oko již tradiční koncert Rock for Book, tentokrát zahraje Pražský výběr. V sobotu 7. října bude veletrh otevřen od 9 do 17 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá tisková zpráva z 25. 8. 2023

33. Podzimní knižní veletrh se bude konat 6. a 7. října v Havlíčkově Brodě, v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny a jeho motto je: „Po válce v šest hodin večer“. Motto je připomínkou války proti Ukrajině a především poctou Jaroslavu Haškovi, který zemřel před sto lety v nedaleké Lipnici nad Sázavou. Na slosovatelných vstupenkách budou návštěvníci odpovídat na otázku, která postava ze Švejka tu větu řekla.

V den uzávěrky 25. srpna je přihlášeno 137 vystavovatelů. Až na dvě výjimky (slovenské nakladatelství Eruditio a Vídeňské svobodné listy, krajanské noviny z Rakouska) jsou to nakladatelé z celé České republiky. Několik vystavovatelů patrně ještě přibude – zbývají tři velká a tři malá tržní místa.

Součástí doprovodného programu je 90 pořadů, na čtyřech scénách celkem vystoupí 120 spisovatelek a spisovatelů. Jejich výběr je opravdu pestrý, návštěvníci se mohou potkat s prozaičkami Alenou Mornštajnovou, Petrou Dvořákovou či Petrou Hůlovou, dokumentaristkou Kamilou Hladkou, esejistou Štěpánem Kučerou, básnířkou Alenou Müllerovou, historikem Petrem Čornejem, politologem Petrem Pithartem, publicistou Karlem Hvížďalou, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (v roli čtenáře), autory detektivek Františkem Kalendou či Františkem Šmehlíkem, teologem Zdeňkem Jančaříkem, autory dětských knih Lucií Hlavinkovou a  Pavlem Čechem a mnoha, mnoha a doopravdy mnoha dalšími. Kromě českých autorek a autorů vystoupí i německá prozaička Sabine Dittrich, česko-italský básník Filadelfo Giuliano, česky píšící americký prozaik Michael Shaheen a historik Hans Heiss z Brixenu, majitel domu, v němž žil ve vyhnanství Karel Havlíček Borovský. Dík za bohatý doprovodný program patří výhradně nakladatelům a autorům, kteří se do něj přihlásili. Přehled všech programů a autorů najdete na stránkách: Doprovodný program – 33. Podzimní knižní veletrh (hejkal.cz).

Program se stále doplňuje, sledujte prosím naše stránky www.hejkal.cz/veletrh.

Všichni novináři jsou srdečně zváni na zahájení veletrhu a úvodní tiskovou konferenci v pátek 6. října v 10 hodin na Schodech Krajské knihovny Vysočiny. Veletrh zahájí předseda Senátu Miloš Vystrčil, který pak bude mít besedu s názvem Knihy, které mě ovlivnily.

Veškeré otázky ráda zodpoví ředitelka veletrhu PhDr. Markéta Hejkalová, e-mail marketa@hejkal.cz, telefon + 420 777 616 158.

 

První tisková zpráva z 11. 8. 2023

33. Podzimní knižní veletrh se bude konat v pátek a v sobotu 6. a 7. října v Havlíčkově Brodě, v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny (zahájení, úvodní tisková konference a mnoho dalších doprovodných programů). Motto veletrhu, Po válce v šest hodin večer, připomíná jak současnou agresi Ruska proti Ukrajině, tak první světovou válku, jejímž geniálním zobrazením se stal román Osudy dobrého vojáka Švejka. Jejich autor Jaroslav Hašek zemřel před sto lety v nedaleké Lipnici nad Sázavou.

V polovině srpna, kdy do uzávěrky zbývají ještě dva týdny, je přihlášeno více než 130 nakladatelů z celé České republiky a zbývá už jen několik málo volných tržních míst.

Havlíčkobrodský Podzimní knižní veletrh je nejstarší v Česku. Pořádá se nepřetržitě od roku 1991(s jedinou výjimkou covidového roku 2020, kdy místo veletrhu vyšla sbírka 33 povídek Země skrytých úsměvů) a už od začátku je to univerzální knižní veletrh tzv. pro celou rodinu. Velcí a zavedení nakladatelé se zde potkávají s těmi malými a začínajícími, ke koupi (většinou za výhodnější veletržní ceny) je tu beletrie i naučná literatura, dětské knihy, učebnice pro základní, střední i vysoké školy, v doprovodném programu vystupují jak slavní a oblíbení spisovatelé (a možná ještě víc spisovatelky), tak ti, na něž sláva teprve čeká a které není možné potkat jinde než právě na Podzimním knižním veletrhu. Letos je součástí veletrhu celostátní seminář knihoven k akvizici a přibylo programů pro odbornou veřejnost.

Konkrétně (a namátkově) uveďme několik jmen. K tradičním vystavovatelům patří mj. Albatros, Argo, Host, Jota, Karolinum, Meander, Moba, Munipress, Šulc-Švarc, Zoner Press, Grada či Portál. Nově se na veletrhu objeví např. nakladatelství Bourdon, Brk, Canc, Divadlo Komediograf, Jazykový koutek, Lví kámen, Losí hnízdo, Pampeliškov, Planeta 09, Ing. Jiří Šandera, Tofana, Togga , a další, které na jiných veletrzích nepotkáte. V doprovodném programu se představí mnoho českých autorek (Alena Mornštajnová, Lucie Hlavinková, Petra Dvořáková, Jana Poncarová, Petra Hůlová, Lidmila Kábrtová, Simona Bohatá, Alžběta Stančáková, Anna Sedlmajerová, Veronika Jonášová, Michaela Vaščíková, Dora Čechova aj.) i autorů beletrie i naučné literatury (Michal Viewegh, Miloš Doležal, Ivo Harák, Honza Vojtíšek, Pavel Čech, Sigi Bigstain, Arnošt Vašíček, Štěpán Kučera, František Šmehlík, Petr Sagittarius, Zdeněk Jančařík, František Kalenda, Petr Bobek, Ivan Kraus, Karel Hvížďala a další).

Na veletrhu budou uvedeny nové beletristické knihy – mj. Pláňata Petry Dvořákové (Host), Klošár aneb Co si mamlasové povídali Jiřího Kratochvila (Hejkal), Století na vlnách Markéty Hejkalové (Host), Dobrodružství Rychlé Veverky Pavla Čecha (Petrkov), sbírka Nostalgie po létě česko-italského básníka Filadelfa Giuliana (Tofana), Veteše Ivana Krause (Petrkov) aj.. Čtenáři naučné literatury se můžou těšit na Petra Čorneje a jeho knihu Spory o Jana Žižku (Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého), přednášku Lucie Tučkové o setkání Bohuslava reynka se Suzanne Renaudovou, Lenku Kapsovou a knihu Padesátka/Čím žijí ženy v období přechodu (Host), Michala Konečného a knihu Apollo a Marsyas/Příběh umění na Moravě (VUTIUM a Host), Vojtěcha Keslera a Databázi dějin všedního dne (Historický ústav AV ČR) či Hanse Heisse, historika a majitele domu, v němž Karel Havlíček Borovský s rodinou pobýval ve vyhnanství v Brixenu. Další zahraniční autorkou bude německá spisovatelka Sabine Dittrich, představí svůj román Goldbachtal (Údolí zlatého potoka).

Budou se udílet ceny Města Havlíčkova Brodu, Kraje Vysočina a Tiskáren Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihy veletrhu, Česká astronomická společnost udělí cenu Littera Astronomica, která má tradici už od roku 2002, agentura Mám talent udělí literární cenu Talent roku.

V předvečer veletrhu je pro vystavovatele, knihovníky a veřejnost připraveno Listování Lukáše Hejlíka knihou Daniela Glattauera Dobrý proti severáku, v jeho průběhu pak talk show Kecy a politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose a koncert Rock for Book – Pražský výběr, který každoročně pořádají Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. – hlavní sponzor veletrhu.

Podrobný program a seznam vystavovatelů zveřejníme 25. srpna, v den uzávěrky přihlášek na našich stránkách www.hejkal.cz/veletrh.

Všichni novináři jsou srdečně zváni na zahájení veletrhu a úvodní tiskovou konferenci v pátek 6. října v 10 hodin na Schodech Krajské knihovny Vysočiny. Veletrh zahájí předseda Senátu Miloš Vystrčil, který pak bude mít besedu s názvem Knihy, které mě ovlivnily.

Veškeré otázky ráda zodpoví ředitelka veletrhu PhDr. Markéta Hejkalová, e-mail marketa@hejkal.cz, telefon + 420 777 616 158.