Šance pro autory

Podzimní knižní veletrh má novou nabídku pro autory, kteří si vydali nebo do veletrhu vydají knihu vlastním nákladem. Nabízíme jim tzv. autorský prostor za symbolickou cenu 500 Kč na oba dva dny. Tato cena obsahuje část tržního místa, uvedení autora v katalogu a 1 vstupenku na veletrh. V rámci autorského prostoru je možné prodávat pouze jednu knihu.

Co autorům účast na veletrhu přinese? Možnost navázat kontakty s knihovníky, knihkupci, novináři a čtenáři, poznat kolegy z oboru a také nakladatele, s nimiž by mohli v budoucnu spolupracovat. Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku a do poznámky uveďte, že objednáváte autorský prostor za 500 Kč, následně vám pošleme fakturu.

Těšíme se na vaše přihlášky a nové zajímavé knihy.