Vystavovatelé po uzávěrce

Eruditio spol. s r. o. 106

Osuského 42, 851 03 Bratislava, Slovensko, +421 903 888 799, vydavatel@eruditio.sk, www.eruditio.sk.

Eruditio je malé slovenské vydavatelství z Petržalského obýváku. Žánrově eklektické. Knihami se bavíme. Eruditio is a small Slovak publishing house from a living room in Petržalka. Genre-wise eclectic. We have fun with the books.

Biblion, z.s. 36.1

Rooseveltova 49, 160 00 Praha 6, 776 342 699, office@biblion.cz, www.biblion.cz

Národní technické muzeum 206

Kostelní 42, 170 78 Praha 7, 220 399 220, ivana.kocichova@ntm.cz, www.ntm.cz

Národní technické muzeum je největší českou institucí specializovanou na muzejní sbírky technického charakteru.

Nakladatelství ALTER, s. r. o . 140

Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4, 272 760 329, alter@alter.cz, www.alter.cz

Nakladatelství učebnic a učebních pomůcek především pro 1. stupeň ZŠ, které spojují tradici a moderní postupy s důrazem na kvalitu a srozumitelnost. Publisher of textbooks and other teaching aids for primary schools, combining tradition and modern methods with an emphasis on quality and clarity.

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy 132

U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod, 604 253 639, paulusova@hospicmezistromy.cz, www.hospicmezistromy.cz.

Usilujeme o vybudování hospice na Vysočině. We stribe to build a hospice for Vysočina.