33. Podzimní knižní veletrh bude 6. a 7. října 2023

Tisková zpráva po 32. Podzimním knižním veletrhu

32. Podzimní knižní veletrh se konal 14. a 15. října v Havlíčkově Brodě v Kulturním domě Ostrov a část doprovodných programů také v Krajské knihovně Vysočiny. Vystavovalo 135 nakladatelů, přišlo asi 14 000 návštěvníků. To je asi o dvacet procent víc než při loňském veletrhu, který byl ještě hodně poznamenaný restrikcemi a obavami z covidu.

Bylo uděleno několik cen. Odborná porota tvořená knihovníky a pracovníky kulturních institucí Kraje Vysočina, jejímž předsedou byl Jaroslav Císař, vybrala vítěze ceny Kraje Vysočina, ceny města Havlíčkova Brodu a ceny Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s.

Cenu Kraje Vysočina  získal titul Míla Doleželová, věnovaný malířce monumentálních pláten. Napsala ji Alena Mizerová a kolektiv, vydalo nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress.

Porota velmi kladně ohodnotila též publikaci Ateliér Ex Jana Exnara a Vcházení do obrazů Josefa Jambora.

Cenu města Havlíčkova Brodu získala kniha Antona Sundina Kapradiny, vydaná nakladatelstvím Kazda. Do užšího výběru postoupily i knihy Jaromíra 99 Mimosezóna (vydal Host), Drobky v peřinách Petry Varaďové a Marie Maderové (vydala Jota) a kniha Jiřího Junga Příběh budovy R, vydaná Ostravskou univerzitou.

Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. získala kniha Markéty Vítkové a Michaely Míkovcové Maruška a motýli, vydaná Spolkem pro Sedlčansko a Královéhradecko. Další v pořadí byla kniha Petra Nikla Hroch (vydal Meander) a kniha Marie Kútové Třináct pohádek (nakladatelství Pampeliškov).

Cenu posluchačů Českého rozhlasu Vysočina a čtenářů Krajské knihovny Vysočiny získala kniha Stanislava Mikuleho a Milana Šustra Sanitiniho hvězda z nakladatelství Tváře. Velký počet hlasů získaly i publikace Martina Kmetě a Jiřího Hudce Čarovné Žďárské vrchy (nakladatelství CBS) a Herálečtí výtvarníci (vydala obec Herálec pod Žákovou horou). Další informace najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.

Tradiční cenu Littera Astronomica získala publicistka a autorka vědeckých rozhovorů Jana Žďárská z Fyzikálního ústavu AV ČR. Více na stránkách České astronomické společnosti.

Novou cenu Talent roku udělila agentura Mám talent americkému autorovi Michaelu Shaheenovi za román o Karlu IV. Pátá královna, který do češtiny přeložila Veronika Volhejnová. Více zde.

Součástí veletrhu byl i autorský prodej pro Ukrajinu, pořádaný Českým centrem mezinárodního PEN klubu a Krajskou knihovnou Vysočiny. Iniciátorkami projektu byly spisovatelky Lidmila Kábrtová a Alena Mornštajnová, knihy věnovalo a prodávalo 45 autorů a také nakladatelství Host, Albatros, Karolinum, Hejkal a další. Prodalo se 122 knih za celkem 24 400 Kč. Nakladatelka Lucie Řehoříková (Větrné mlýny) po dohodě s předsedou ukrajinského PEN klubu Andrijem Kurkovem předá peníze ukrajinským spisovatelům, kteří se kvůli válce octli v nouzi. Všem zúčastněným děkujeme.

33. Podzimní knižní veletrh se bude konat 6. a 7. října 2023.  Přihlášku najdete na stránkách veletrhu.