Přihláška na 32. Podzimní knižní veletrh

Přihlašuji se jako vystavovatel na 32. Podzimní knižní veletrh, konaný v Havlíčkově Brodě 14. a 15. října 2022, a objednávám závazně:

× velkých tržních míst po 9 100 Kč
v hlavním sálena jevišti
(Příplatek za umístění v hlavním sále a na jevišti je 2 000 Kč/1 místo.)

× malých tržních míst po 4 800 Kč

× místo na virtuálním veletrhu za 600 Kč
(Pro vystavovatele Podzimního knižního veletrhu je virtuální veletrh zdarma!)

stran inzerce v katalogu po 4 000 Kč

× slosovatelných vstupenek po 60 Kč / pro vystavovatele po 10 Kč

× parkovací kartu za 300 Kč

× přípojku elektrického proudu za 800 Kč


Spoluvystavovatel: název, adresa, telefon, e-mail, www stránky
(Poplatek za spoluvystavovatele je 600 Kč)


Poznámka: (požadavky na umístění, dodatky, upřesnění aj.)


Název firmy:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ (plátci DPH):

Adresa:

Fakturační adresa: (pokud se liší)

Telefon:

E-mail:

WWW http://

Charakteristika (maximálně 150 znaků včetně mezer):
česky (napsáno 0 znaků)

anglicky (napsáno 0 znaků)

Ručím za správnost uvedených údajů a souhlasím s tím, aby byly zveřejněny v tištěném katalogu a na virtuálním veletrhu. Přihláška je potvrzena zaplacením faktury.