Ceny za nejkrásnější knihy veletrhu

Vážení vystavovatelé,
i při letošním 33. Podzimním knižním veletrhu budou předány ceny za nejkrásnější knihy. Soutěž pořádá Krajská knihovna Vysočiny a vyhlásí ji v dubnu.
Město Havlíčkův Brod udělí cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Vítězný nakladatel získá odměnu 40 000 Kč a prostor k propagaci knih v síti knihkupectví Kanzelsberger a.s.
Kraj Vysočina udělí cenu za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovina připadne nakladateli, polovina autorovi.
Knihy přihlášené do této kategorie soutěží i o cenu čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina, cenou je propagace v rozhlase a na  stránkách krajské knihovny.
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu. Vítězný nakladatel získá slevu ve výši 33 000 Kč na výrobu publikace v THB.
O cenách rozhodne porota, složená z knihovníků a pracovníků dalších kulturních institucí Kraje Vysočina.
Do soutěže můžete přihlašovat knihy, vydané od září 2022 do září 2023. Pokud se chcete zúčastnit, pošlete do 8. září 2023 1 výtisk přihlašovaného titulu na adresu: Krajská knihovna Vysočiny, Petr Bobek, Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail bobek@kkvysociny.cz, tel. 724 300 025. Přihlášku a další informace najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.