Ceny za nejkrásnější knihy veletrhu

Vážení vystavovatelé,
i při letošním 33. Podzimním knižním veletrhu budou předány ceny za nejkrásnější knihy. Soutěž pořádá Krajská knihovna Vysočiny.
Město Havlíčkův Brod udělí cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Vítězný nakladatel získá odměnu 40 000 Kč a prostor k propagaci knih v síti knihkupectví Kanzelsberger a.s.
Kraj Vysočina udělí cenu za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovina připadne nakladateli, polovina autorovi.
Knihy přihlášené do této kategorie soutěží i o cenu čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina, cenou je propagace v rozhlase a na  stránkách krajské knihovny.
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu. Vítězný nakladatel získá slevu ve výši 33 000 Kč na výrobu publikace v THB.
O cenách rozhodne porota, složená z knihovníků a pracovníků dalších kulturních institucí Kraje Vysočina.
Do soutěže můžete přihlašovat knihy, vydané od září 2022 do září 2023. Pokud se chcete zúčastnit, pošlete do 8. září 2023 1 výtisk přihlašovaného titulu na adresu: Krajská knihovna Vysočiny, Petr Bobek, Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail bobek@kkvysociny.cz, tel. 724 300 025. Přihlášku a další informace najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.