Tematický seznam vystavovatelů 34. Podzimního knižního veletrhu

Tematický seznam vystavovatelů budeme průběžně aktualizovat od léta 2024, zatím ponecháváme seznam z minulého ročníku.

Velmi orientační rozdělení vystavovatelů podle jejich převažujícího žánru.

Převážně literatura faktu a odborná literatura:

Advent – Orion, spol. s r.o., 98

Altenberg, 154

Alter, 93

Art Francesco, 159

Books and Pipes,  202

CBS, 39.4

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s., 201

Cesta domů, 185

Česká astronomická společnost, 148

Český rozhlas Vysočina, 1

DharmaGaia s.r.o., 25

Dianetické centrum, 105

DORON, 14

Hnutí Duha – Sedmá generace, 187

Elka Press, 152

Epocha, 56

Fortuna Libri publishing s.r.o., 60

FOTO MIDA, 184

Nakladatelství Fraus, 121

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 126

Gedeoni, 143

GRADA Publishing, a.s. – Nakladatelský dům GRADA, 92

Historický ústav AV ČR, 71

Jazykový koutek, 200

Parola – Jihlavské listy, 205

Jonathan Livingston, 23

Jota, 40

Kanzelsberger, a.s., 31

Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 65

Kartuziánské nakladatelství, 150

Nakladatelství Kazda, 64

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 125

Krajská knihovna Vysočiny, 99

Magda Křepelková, 111

Lingea s.r.o., 80

Lukáš a syn, 41

Madal Bal, 94

Mám talent, 129

mapcards.net, s.r.o., 53

Masarykova univerzita/Nakladatelství Munipress, 55

Nakladatelství Pavel Mervart, 27

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 123

NIPOS, 44

Nakladatelství Pankrác,  157

Eva Hauserová – Permababka, 109

P3K, 156

Portál, s.r.o., 37

Radioservis a.s., 10

Vydavatelství Jiří Říha, 133

Smart Press, s.r.o., 91

Šíření písma svatého, 18

Univerzita Palackého v Olomouci – Vydavatelství UP, 75

Univerzita Pardubice, 66

Jan Vašut, s.r.o., 43

V Lásce Spolu na Zemi, 139

Vysoké učení technické v Brně, nakl. VUTIUM, 72

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 145

Země světa, 39.6

ZONER Software, a.s., Zoner Press, 70

Převážně beletrie

Alabtros Media, 83

ARGO s.r.o., 62

Bourdon, 20

BRK, 112

Budeč, 181

Canc, 151

CREW s.r.o., 30

Nakladatelství DAUPHIN, 28

Martin Reiner – Nakladatelství Druhé město, 100

Eruditio, 146

Euromedia Group / Luxor, 54

Golden Dog, 42

GRADA Publishing, a.s. – Nakladatelský dům GRADA, 92

Městys Havlíčkova Borová, 131

Nakladatelství HEJKAL, 203

Petr Hladík, 127

HOST – vydavatelství, s.r.o., 32

Nakladatelství JOTA, s.r.o., 40

Divadlo Komediograf, 144

Miroslav Tomeš Korčágo,  187

Krajská knihovna Vysočiny, 99

Láary Faáry – J. Hofreitr, 140

Losí hnízdo, 127

Jaromír Mikeš, 107

MOBA, 46

MYSTERY FILM, 104

Mystery Press, s.r.o., 45

NEMOHUJINAK.CZ, 153

Novela bohemica, s. r. o., 28

Obec překladatelů, 124

Nakladatelství Olympia s.r.o., virtuální veletrh

One Hot Book, 90

Nakladatelství Petrkov, 161

Martin Královec – Planeta 9, 61

Propolys, 36.1

Rosier, 39.2

SEQOY, 30

Smartconsulting, 140

SUPRAPHON Entertainment, a.s., 22

ŠULC – ŠVARC, s.r.o., 74

Šuplík, 158

Take Take Take, 147

Tofana, 180

Togga, 122

Michaela Vaščíková, 106

Větrné mlýny, 19

VOLVOX GLOBATOR, 50

Převážně dětská literatura

Albatros Media a.s., 83

Albi Česká republika a.s., 39.3

Anahita, 102

Donau Media, 82

E.G.Solutions, 210

Fraus, 121

Lví kámen, 186

MAKOVICE, 142

Marionetino, 52

Nakladatelství Meander, 141

MINDOK s.r.o., 86

MS studio, 155

Pampeliškov, 208

Nakladatelství Petrkov, 161

Piatnik Praha s.r.o., 97

Presco Group, 98A

Nakladatelství Petr Prchal, 54

Mgr. Lenka Procházková, výtvarnice, 192

Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko, 39.5

Nakladatelství SUN, s.r.o., 85

Ing. Jiří Šandera, 206

Miroslav Urban, 103