Výzva nakladatelům knih z Vysočiny

Vážení vystavovatelé, v letošním roce bude v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě opět vyhlášena soutěž „O nejkrásnější knihu“.
Kraj Vysočina bude i letos udělovat Cenu za nejkrásnější knihu Vysočiny.
Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky a není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina.
Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získává autor a polovinu nakladatel.
Pokud jste již od září 2017 vydali, popř. máte v plánu do 5. září 2018 vydat knihu tematicky se vážící k Vysočině, nabízí se Vám možnost tuto knihu do soutěže přihlásit. Vaše přihlášené knihy mohou být oceněny hned dvakrát – cenou Kraje Vysočina a také cenou Českého rozhlasu Vysočina.
Prostřednictvím soutěže máte velkou příležitost propagovat Vaše nakladatelství.
Informace o přihlášených knihách totiž budou vyvěšeny na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočiny, bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočiny a čtenáři či posluchači budou moci svým hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme.
Ceny za nejkrásnější knihy 28. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 5. října 2018 ve 20 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
Všechny přihlášené knihy musí být na 28. Podzimním knižním veletrhu v prodeji. Nakladatelé, kteří nebudou mít k dispozici vlastní stánek, mohou prodávat své knihy prostřednictvím stánku Krajské knihovny Vysočiny.
Pokud máte zájem nějakou Vaši knihu do soutěže přihlásit, pak nám ji, prosím, ve dvou exemplářích pošlete do 6. září 2018 na adresu Krajská knihovna Vysočiny, Miroslava Dobrovolná, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, dobrovolna@kkvysociny.cz, tel. 569 400 494. Přihlášku najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.

Nejkrásnější knihy 28. Podzimního knižního veletrhu

Vážení vystavovatelé,

již teď můžete přihlašovat knihy do soutěže o nejkrásnější knihy 28. Podzimního knižního veletrhu. Můžete získat cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou, cenu města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější knihu veletrhu a cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu. Soutěž probíhá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Přihlášku a bližší informace najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.