Několik informací pro vystavovatele

Vážení vystavovatelé,
posíláme několik předveletržních informací:

1. Registrace vystavovatelů a návoz knížek ke stánkům bude ve čtvrtek 13. října od 13 do 19 hodin a v pátek 14. října od 7 do 10 hodin. K návozu nepotřebujete parkovací kartu. Zastavíte před vchodem, knížky vyložíte a odjedete na parkoviště. Ve čtvrtek by to mělo jít snadno, v pátek bude před vchodem asi nával.

2. Parkovací karta opravňuje k vjezdu na jedno z parkovišť kolem Kulturního domu Ostrov a Krajské knihovny Vysočiny v pátek 14. října do 10 hodin a v sobotu 15. října do 9 hodin.

3.  Vystavovatelé, kteří chystají pořad v sále Krajské knihovny Vysočiny, se na technických podrobnostech mohou domluvit přímo s Petrem Bobkem, bobek@kkvysociny.cz.

Technické informace k vybavení sálu a učebny KKV 2022-06