Nejnovější informace pro vystavovatele

Nejnovější vládní nařízení o pořádání hromadných akcí nepřináší z hlediska veletrhu nic nového. Už před jeho vydáním jsme s Kulturním domem Ostrov připravili plán pro „veletrh v době pandemie.“

Pokud budou současná omezení platit i v době konání veletrhu, bude Kulturní dům Ostrov rozdělen do dvou sektorů se zvláštními vchody. Hlavním vchodem se bude vcházet do přízemí – tedy do předsálí, hlavního sálu, přísálí a na jeviště. Vedlejším vchodem u vrátnice se bude vcházet nahoru do chodby v prvním patře a na balkon. Pořadatelé budou počítat vcházející i odcházející návštěvníky tak, aby jejich počet v žádném okamžiku nepřekročil povolenou hranici. Roušky budeme muset mít všichni, u vchodů a v saloncích bude k dispozici dezinfekce a prosíme všechny vystavovatele, aby si přivezli dezinfekci i ke svým stánkům. Kulturní dům Ostrov se bude pravidelně a hodně větrat a ve vnitřních prostorách bude zapnutá klimatizace, proto je dobré počítat s teplejším oblečením.

Děkujeme všem za pochopení a věříme, že i přes všechna nepříjemná omezení se jubilejní 30. Podzimní knižní veletrh vydaří a čtenářům i vystavovatelům se na něm bude líbit.