Nadějné vyhlídky – oznámení pro vystavovatele

V pondělí 7. září jsem se na Krajském úřadě Vysočiny v Jihlavě zúčastnila jednání se zástupci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Podle jejich vstřícných  informací se na krajské ani celostátní úrovni nepočítá s tím, že by veletrhy a další podobné akce byly zakazovány nebo rušeny. Je ovšem třeba počítat s nošením roušek ve vnitřních prostorách a také s používáním dezinfekce – bylo by skvělé, kdyby si každý vystavovatel nádobku s dezinfekcí na stánek přivezl. Zachovávání rozestupů nebude úplně jednoduché a nebude ani striktně kontrolováno. Je ovšem možné, že při velkých náporech budou návštěvníci chvíli směrováni dolů do hlavního sálu a chvíli zase nahoru, aby se netvořil nával, ale neměla by to být nepřekonatelná komplikace, aspoň se lidé budou moct u stánků zastavit a nakoupit si knížky.

Do veletrhu zbývá měsíc a půl, za tu dobu se situace může mnohokrát změnit – ale musíme věřit a doufat, že k lepšímu.