Ještě je čas poslat nejkrásnější knihu.

Vážení vystavovatelé,

jako každý rok, i při letošním 30. Podzimním knižním veletrhu budou vyhlášeny jeho nejkrásnější knihy. Můžete získat cenu Kraje Vysočina a také cenu čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou, cenu města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější knihu veletrhu (beletristickou i naučnou), cenu Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. za nejkrásnější dětskou knihu – ale pouze v případě, že do 20. září pošlete dva výtisky knihy, kterou chcete do soutěže přihlásit, na adresu Miroslava Dobrovolná, Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod. Bližší informace a přihlášku najdete zde.