Ceny za nejkrásnější knihy veletrhu

Od roku 2015 jsou ceny za nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu předávány pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Také v letošním roce bude soutěž jednou ze součástí doprovodného programu 29. Podzimního knižního veletrhu.

Kraj Vysočina udělí Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto ocenění mohou získat knihy, které jsou s krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky, přičemž není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina.

Město Havlíčkův Brod udělí Cenu za nejkrásnější knihu veletrhu; do této kategorie jsou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně-naučné a naučné (fiction i non-fiction.

Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., udělí Cenu za nejkrásnější dětskou knihu.

I v letošním roce bude udělena Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočiny knize spjaté s Vysočinou.

Podrobné podmínky a termíny budou vyhlášeny během jara na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.

Vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v pátek 11. října 2019 ve 20:00 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.